Speeltuin Thienbunder

In onze speeltuin werken vrijwilligers, waardeer hun inzet met respect. Door naleving van het reglement draagt u bij aan een veilige en vriendelijke speeltuin

 

- Voor betreden van de speeltuin dient u bij de toegangsloket entree te betalen of de abonnementskaart te tonen.

- Kinderen onder de 6 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding.

- Ouders of begeleiders blijven altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

- De speeltoestellen zijn bestemd voor kinderen tot 13 jaar.

- Fietsen, brommers en scooters dienden in de daarvoor bestemde plek gestald te worden.

- Voetballen in de speeltuin is niet toegestaan. Ballen kunnen worden afgegeven bij de beheerder(ster).

- Honden of andere huisdieren zijn in de speeltuin niet toegestaan.

- Het gebruik van alcohol is verboden.

- Muziek op het terras is niet toegestaan.

- Het gebruik van glas is niet toegestaan.

- Houdt onze speeltuin schoon, deponeer uw afval zelf in de afvalbakken.

- Het is om hygiënische redenen niet toegestaan om etenswaren, snoep en ijs te nuttigen op de speeltoestellen.

- Het gooien van zand, stenen, vechten, ruziemaken, schelden of discrimineren wordt niet getolereerd.

- Bij wangedrag kunnen de kinderen van het terrein worden verwijderd of kan de toegang worden ontzegd.

- Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade aan eigendommen of letsel.

- In geval van diefstal, vandalisme of wangedrag schakelen wij de politie in.

- Eigen meegenomen drinken en etenswaren zijn niet toegestaan in de speeltuin.

- De dienstdoende vrijwilliger is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement. Aanwijzingen dienen zonder  

  discussie te worden nageleefd.

- Het bestuur kan indien noodzakelijk de openingstijden wijzigen.